Tel : 0-2363-7680-2  Fax : 0-2363-4329
E-mail : bvc_co.ltd@hotmail.com, bvc.co.ltd@gmail.com
 
     

เกี่ยวกับเรา
 
   
 
               


 
เปิดรับสมัครงานพนักงาน

รับสมัคร "เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประจำสำนักงานใหญ่"
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณท์ทหาร)
                   วุติการศึกษา ไม่จำกัด (มีความสามารถด้านช่างพิจารณาเป็นพิเศษ)
                   ร่างกายสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการทำงาน
                   มีความรับผิดฃอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานด้านบริการ
                   สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
                   มียานพาหนะ เป็นของตัวเอง (รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
                   ใช้อุปกรณ์ COMPUTER ได้ดี (WORD,EXCEL, VISIO)
หน้าที่       : สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ภาคสนาม)
                   จัดทำรายงาน ตามรายละเอียดของทรัพย์สิน
                   ตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน     : (ตามตกลง) หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
copyright © 2016 , Bangkok Valuation & Consultant Co., Ltd. all right reserved.