Tel : 0-2363-7680-2  Fax : 0-2363-4329
E-mail : bvc_co.ltd@hotmail.com, bvc.co.ltd@gmail.com
 
     

บริการของเรา
 
       
 
           
 

     บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

     บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
     ♦ ประเมินมูลค่าที่ดิน (LAND VALUATION)
     ♦ ประเมินมูลค่าที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์,ทาวน์โฮม,ห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น
     (HOUSING VALUATION)
     ♦ ประเมินมูลค่าโรงงานอุตสาหกรรม
     ♦ ประเมินโรงแรม,อพาร์ทเม้นท์,คอนโดมิเนียม
     ♦ ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า (LEASEHOLD)
     ♦ ประเมินมูลค่าเครื่องจักรอุตสาหกรรม,เรือยนต์,รถยนต์ เป็นต้น

     บริการด้านอื่นๆ
     ♦ บริการศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ของการทำโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
     (FEASIBILITY STUDY)
     ♦ บริการรังวัดที่ดิน แบ่งแยกโฉนด รวมโฉนด เป็นต้น
     ♦ บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมายคดีแพ่ง, พาณิชย์ และคดีอาญา
     ♦ บริการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท

อาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารชุมนุมคน
โรงมหรสพ
โรงแรม
อาคารชุด/อาคารอยู่อาศัยรวม
โรงงาน
สถานบริการ
ป้ายโฆษณา

     หน่วยงานให้บริการ
     ทางบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐ
     และเอกชน, สหกรณ์ออมทรัพย์ ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานและลูกค้าทั่วไป ดังรายนามต่อไปนี้


ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารธนชาต
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารอิสลาม

ธนาคารยูโอบี
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท  SAM
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย  จำกัด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ (บสท)
ธนาคารออมสิน

ธนาคารจีนแห่งประเทศไทย

หน่วยงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทยจำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
สหกรณ์พนักงานการบินไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด         
สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฟรีเทรด จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

 


รายนามลูกค้าสำคัญ
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจพี มอเตอร์เวิล์ค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจพี เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- โครงการรีเฟล็คชั่น จอมเทียนบีช พัทยา
- โครงการณาเอสโตร เย็นอากาศ
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- โครงการคิวเฮาส์ วิลล่า นอรฟิงค์
- โครงการวรารมย์ พรีเมี่ยม กาวิละ
- โครงการคาซ่าเพรสโต้ พระราม 5-ราชพฤกษ์
- โครงการเดอะทรัสต์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์
บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หจก. โรงสีไทยเพิ่มผล
 
 
copyright © 2016 , Bangkok Valuation & Consultant Co., Ltd. all right reserved.