Tel : 0-2363-7680-2  Fax : 0-2363-4329
E-mail : bvc_co.ltd@hotmail.com, bvc.co.ltd@gmail.com
 
     

ติดต่อกับเรา
 
               
 
   
 

บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกประเภท รับวิเคราะห์งานด้านต่างๆ
ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ ด้วย
 


สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่ เลขที่ 41/285 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0-2363-7680-2 , โทรสาร 0-2363-4329

E-mail Address :
bvc_co.ltd@hotmail.com, bvc.co.ltd@gmail.com


ช่องทางชำระค่าบริการชื่อบัญชี
บริษัท บางกอกแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-2-11990-9


ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 097-6-02804-7

คุณสามารถติดต่อสาขาในต่างจังหวัดได้ที่

  ♦ ภาคเหนือ
  ♦ ภาคใต้


สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ตั้งอยู่เลขที่ 206/131 หมู่บ้านทิพย์ภมรฮิลล์ ซอย3
ถนนเลียบคลองชลประธาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

สำนักงานสาขานครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 36/181 สวรรค์คอนโด ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

สำนักงานสาขาลำปาง

อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง


สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 45/114 หมู่ที่ 5 ซอยศูนย์โยเร ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 32000

สำนักงานสาขาสงขลา
ตั้งอยู่ 25/74 หมู่ 5 ซอยสวนตูล 18 ถนนสงขลา-นาทวี
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

สำนักงานสาขาภูเก็ต
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง

สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง

สำนักงานสาขาตรัง
ตั้งอยู่เลขที่ 3/5 ถนนควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000


  ♦ ภาคอีสาน
  ♦ ภาคตะวันออก


สำนักงานสาขาขอนแก่น

ตั้งอยู่เลขที่ 225/33 หมู่บ้านพูนผล ถนนมิตรภาพ
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สำนักงานสาขาอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 654/1 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานสาขานครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่193/2 ซอยมิตรภาพ 15 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

สำนักงานสาขาอุบลราชธานี
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาระยอง
ตั้งอยู่เลขที่ 196/106 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

สำนักงานสาขาชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 6/9 หมู่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20130

 
copyright © 2016 , Bangkok Valuation & Consultant Co., Ltd. all right reserved.
 
 
แผนที่จาก GoogleMap